•  Dalam konsep minimalis ini dapat kita tambah dengan taman yang tidak terlalau memakan banyak lahan tetapi tetap dapat memberikan kesan sejuk,teduh terhadap rumah,serta memberi rasa asri terhadap seseorang    yang memandang nya.
  • Taman juga dapat diletakkan di samping rumah,adapun hal yang perlu diperhatikan adalah tata letak taman tersebut,tidak mengganggu si penghuni rumah dan yang terpenting juga tetap membuat suasana rumah semakin indah dan asri. 
  •  Tidak memerlukan banyak lahan adalah perioritas dalam konsep kita,tetapi juga tidak mengurangi keasrian dan keindahan dalam rumah tersebut.sehingga perpaduan ini tetap dapat terlaksana walaupun dalam lahan yang terbatas.